Adatvédelmi nyilatkozat 

A személyes adatokról szóló törvény (523/99), 10. § által megkövetelt adatok:

1. Az adatkezelő

Suomen Urheiluopisto / Vierumäki Country Club Oy 
Urheiluopistontie 373 
19.120 Vierumäki 
Finnország 
Tel. +358 03 8424 11 (központi telefonszám)
Fax +358 03 8424 5755 

2. Az adatállományért felelős személy

Jani Kangas 
Urheiluopistontie 373 
19.120 Vierumäki 
Finnország
Tel. +358 03 8424 11 

3. A személyes adatok állományának neve

Hockey Centre User Register, HC Service

4. A nyilvántartás célja

A személyes adatok azért szükségesek, hogy tagsági kör épülhessen ki, interaktív szolgáltatásokat fejleszthessünk és vezethessünk be, valamint kapcsolatot tarthassunk az ügyfelekkel. Az adatokat arra is fel lehet használni, hogy nyomon kövessük és megvizsgáljuk az esetleges visszaéléseket.

5. Az adatállomány tartalma

A HC Service használatához az alábbi adatok megadása kötelező:
• Vezetéknév
• Keresztnév
• E-mail cím 
• Jelszó 
• Megszólítás
• Nyelvi beállítások
• Időzóna
• Gondviselő e-mail címe (ha a felhasználó kiskorú)

A HC Service szolgáltatás során lehetőség nyílik különféle adatok gyűjtésére (profil, edzésnaplók, visszajelzések, játékosértékelések, teszteredmények stb.). Az adatgyűjtéshez és -felhasználáshoz a Felhasználó beleegyezése szükséges. A Felhasználó a regisztráció során járul hozzá az adatgyűjtéshez és -felhasználáshoz. Ha a Felhasználó 18 év alatti, úgy a törvényes gondviselőjének a beleegyezése is szükséges. A Játékos Felhasználókról akkor gyűjtünk adatot, amikor kitöltésre kerül az edzésnapló, ahol a megfelelő gyakorlatok kiválasztása a személyes adatok megadásával történik. Emellett az adott klub regisztrált edzői és csapat hivatalos személyei is betáplálhatnak adatokat a Játékos Felhasználókról (visszajelzések, játékosértékelések, teszteredmények). Az adatok a Játékos Felhasználók fejlesztésére, képzésére valamint az edző-játékos kapcsolat fejlesztésére használhatóak. Minden a Szolgáltatás során gyűjtött vagy az abba betáplált személyes adat felhasználóspecifikus. A Felhasználó által gyűjtött vagy betáplát adatok hozzáférhetőek a Felhasználó számára, a csapata edzői számára és a Felhasználóként regisztrált csapat hivatalos személyei számára is. Minden csapat oldalán fel van sorolva, hogy kik azok az edzők vagy csapat hivatalos személyek, akik hozzáférhetnek a személyes adatokhoz. A lista elérhető a Felhasználó számára. Amint a Felhasználót eltávolítják vagy eltávolítja magát a csapatlicenc hatálya alól, a Felhasználóként regisztrált edzői és csapat hivatalos személyei többé már nem láthatják a róla gyűjtött adatokat. Ebben az esetben a Felhasználóra vonatkozó adatok a rendszerben maradnak, de nem kerülnek felhasználásra. Ha a Felhasználó új csapathoz csatlakozik, az új csapatának Felhasználóként regisztrált edzői és csapat hivatalos személyei láthatják a Felhasználóról gyűjtött adatokat. A Felhasználónak minden esetben joga van megakadályoznia, hogy a csapatváltása során az adatai kövessék őt. Szintén joga van bármely róla szóló bejegyzés törlését kérni, a Szolgáltatóhoz intézett írásos kérelem benyújtásával. Ha a Felhasználó 18 év alatti, úgy a törvényes gondviselőjének a beleegyezése is szükséges ahhoz, hogy jelen felhasználási feltételek mentén a személyes adatait gyűjthessük és felhasználhassuk. A törvényes képviselő jogában áll megismernie a kiskorú Felhasználóval kapcsolatos, a rendszerben levő adatokat. Ennek kikérését írásban kell kezdeményeznie a Szolgáltatótól. A személyes adatok átvitelével és eltávolításával kapcsolatban a kiskorú Felhasználó törvényes gondviselőjének a jogai megegyeznek egy nagykorú Felhasználóéval.
A HC Service szolgáltatás igénybevételét időről-időre nyomon követhetjük, például a cookie-k telepítésével a Felhasználó gépére. A nyomon követés célja, hogy információt gyűjtsünk arról: hogyan és mikor használják a HC Service-t. Ezek az információk lehetővé teszik a HC Service szolgáltatás fejlesztését. Az információk révén az oldalainkat felkeresők számát is megtudhatjuk. Az összegyűjtött információk nem alkalmasak arra, hogy az egyes felhasználókat azonosístuk. Amellett, hogy a nyomon követjük a felhasználói munkamenetet, tárolhatjuk is azt. A munkamenettel kapcsolatos információkat a szerveren tároljuk és vagy a felhasználó kijelentkezésekor töröljük vagy automatikusan az adatok selejtezésekor. Azért kell például a felhasználói munkamenettel kapcsolatos információkat rögzíteni, hogy lehetővé váljon az egyes felhasználók bejelentkezése.

4. A személyes adatfájlban levő adatok forrásaival kapcsolatos szabályok

A Felhasználók a regisztráció során vagy a szolgáltatás igénybevétele során vagy másképpen beleegyeztek, hogy megadják a személyes adataikat. Személyes adatokat gyűjtünk továbbá a Felhasználóként regiszrált edzőktől és csapat hivatalos személyektől, akik a Felhasználó csapatához tartoznak. További adatgyűjtés és adatkarbantartás céljából felhasználható források: SLUnet Sporttirekisteri, népesség-nyilvántartás, a Finn Direkt Marketing Szövetség vonatkozó nyilvántartása vagy minden más hasonló célú nyilvántartás.

5. Adattovábbítás az Európai Unión kívülre


Az Adatkezelő az érvényben levő jogi szabályozás keretén belül direkt marketing, telesales vagy piackutatás céljából kiadhatja a szemléyes adatokat. Az Adatkezelő más módon nem adhat ki személyes adatokat harmadik félnek. Amennyiben az adatok kiadása aktuálissá válik, a Felhasználó előzetes beleegyezését kérjük. Az adatokat nem lehet átadni vagy továbbítani az EU vagy az EGK területén kívülre.

8. Adatbiztonsági alapelvek

Az adatokat és az azokat tároló berendezéseket felhasználónév, felszó, tűzfal és egyéb műszaki megoldások védik.

9. A törvényes képviselő beleegyezési, betekintési és vétójoga

Ha a Felhasználó 18 év alatti, úgy a törvényes gondviselőjének a beleegyezése is szükséges ahhoz, hogy jelen felhasználási feltételek mentén a személyes adatait gyűjthessük és felhasználhassuk.
A Felhasználó hozzáférhet minden adathoz, amelyet vele kapcsolatban a szolgáltatás során tárolunk. A Személyes Adatokról Szóló Törvény értelmében a Felhasználó megtilthatja a róla szóló adatainak a direkt marketing és telesales célokra való átadását, továbbítását vagy elküldését. A 18 év alatti Felhasználó törvényes képviselőjének jogában áll a személyes adatok megtekintése és megtilthatja az adatok átadását vagy továbbítását direkt marketing vagy telesales céljaira. Erről írásban kell értesítenie az Adatkezelőt.